• פורסם ב-16.04.2018

שכיחות פצעי לחץ הכפילה עצמה בעשור האחרון. הרבה אנשים עם פצעי לחץ נמצאים בבתיהם ומטופלים ע"י משפחתם. בעזרת הדרכה וליווי רפואי ניתן לשפר את מצב הפצע והמטופל.

כתבה: מיכל רבה-סבאג – אחות פצעים R.N, MPH, שירות "מרפא לפצע"

 

פצעי לחץ נוצרים כתוצאה מלחץ ממושך, או משילוב בין לחץ וכוחות גזירה, כלומר כוחות משיכה בכיוונים מנוגדים. עמידותו של העור והרקמות שתחתיו ללחץ ולכוחות גזירה מושפע גם מטמפרטורה, מלחות, ומיכולת נידוף נוזלים של המשטח שבא במגע עם העור. מתזונה, מאספקת דם וחמצן, ממחלות רקע וממצב הרקמה הרכה. פצע לחץ עלול לגרום לסיבוכים, כמו: כאב, דיכאון, זיהום מקומי, למשל בעצם. לזיהום מערכתי, אנמיה, נמק ולעיתים אף מוות.

אנשים הסובלים מפצעי לחץ, בדרך כלל, מתקשים בניידות או לא ניידים כלל. לעיתים הם סובלים גם ממחלות כרוניות נלוות ומתקשים, או לא יכולים לטפל בעצמם. חלקם מתגוררים בביתם עם מעקב וטיפול של מטפל צמוד, או בן משפחה.

מלבד הסבל והסיבוכים, פצעי לחץ נושאים עול כלכלי שמוטל על המטופל, על משפחתו ועל מערכת הבריאות. בכל שנה, מיליארדי דולרים מוצאים על פצעי לחץ ועל הסיבוכים הנלווים להם. מצב הצפוי לגדול בכל שנה. (Harold Brem, 2010)

לאחות מומחית תפקיד מרכזי בטיפול בפצעים. הוא כולל הקניית ידע והדרכה וטיפול וליווי,  למטופל ולמשפחתו. על האחות המטפלת להיות בעלת ידע וניסיון בתחום הטיפול בפצעים קשיי ריפוי, ובכללם פצעי לחץ. זאת במטרה להביא לריפוי מהיר של הפצע, לשמירה על בריאות המטופל ולשיפור איכות חייו.

 

פצעי לחץ מסווגים ומדורגים על פי עומק הפגיעה ברקמות:

פצע לחץ דרגה 1, מוגדר ככזה כאשר אין פגיעה בשלמות העור, אך יכול להופיע אודם מקומי שלא חולף בלחיצה.

פצע לחץ דרגה 2 – כאשר ישנה פגיעה בשלימות שכבת העור העליונה (אפידרמיס).

פצע לחץ דרגה 3 – כאשר ישנה פגיעה עמוקה בשכבות העור עד לשכבת השומן (סאב-קוטן).

פצע לחץ דרגה 4 – ניכרת פגיעה עמוקה מאוד של כל שכבות העור והרקמות הרכות, לעיתים עד לעצם שמתחת.

 

רוב האנשים מפתחים פצעי לחץ בבתיהם!

שכיחות פצעי לחץ במטופלים המרותקים לבתיהם, נעה בין 6.8-19%. כ-28% מהמטופלים הגרים בבית פיתחו פצעי לחץ בזמן אשפוז בבית חולים. רובם  (כ-72%) פיתחו פצעי לחץ בביתם (תרשים 3), כאשר האזורים השכיחים ביותר היו עצם הזנב והעקבים. (P, 2011)

שכיחות פצעי לחץ

במחקר שבוצע על 3048 מטופלים המרותקים לבית נמצא, כי כ-9% מהם סבלו מפצע לחץ. כ-27% מתוכם מפצעי לחץ בדרגות חמורות (3-4). עוד נמצא במחקר, כי כ-30% מהנבדקים היו בסיכון לפתח פצע לחץ חדש, שכן אביזרי מניעה להסרת לחץ,  כגון:  מזרן וכרית למניעת פצע לחץ בהם השתמשו לא היו יעילים ואסטרטגיות טיפול שונות לא נעשו היטב.

ניתן למנוע חלק גדול מפצעי הלחץ (Joyce M. Black, ואחרים, 2011).  לכן ניכרת חשיבות רבה להקניית ידע ולביצוע תכנית טיפול ומניעה של פצעי לחץ למטופל ולמטפלים העיקריים על ידי האחות המטפלת בפצע. באחד מהמחקרים הרבים שעסקו בתחום העצמת המטפלים העיקריים הוכח, כי הטמעת תכניות התערבות למניעת פצעי לחץ על ידי הגברת המודעות והמידע, מתן הסבר על אביזרי מניעה מותאמים ועוד, הביאה לירידה בשכיחות פצעי לחץ אצל מטופלים. (Enid WY Kwong*, 2016)

 

חשיבות אחות מומחית בפצעים כמנהלת הטיפול

בניית תכנית טיפול למטופל עם פצע לחץ צריכה להתבסס על ידע מחקרי מוכח, על הנחיות משרד הבריאות ועל הנחיות האיגודים המקצועיים הבינלאומיים לפצעי לחץ.

אחות מיומנת לטיפול בפצעים מתאימה לכל מטופל עם פצע לחץ את הטיפול, לו הוא זקוק,  לאחר בחינה של אומדנים רבים, המתייחסים למצבו הכולל ולגורמים שהביאו להיווצרות הפצע. לביצוע מעקב תכוף אחר מטופל עם פצע לחץ ניכרת חשיבות רבה. המעקב נעשה לשם ביקורת על התקדמות החלמת הפצע, הערכה ושמירה על הרצף הטיפולי ומניעת הישנותם של פצעים. תוכנית טיפול לפצע לחץ

ניכרת חשיבות רבה גם להעצמת המטפלים העיקריים, ולמתן ליווי צמוד למשפחות, בהענקת מידע, בהדרכה ובמתן פתרונות טיפוליים מתקדמים. הנחלת ידע למטופל ומשפחתו חיוניים לעצמאות בטיפול היומי: לדיאטה מותאמת המעודדת החלמה, לאיזון מחלות הרקע, לטיפול המקומי והמערכתי בפצע ולמניעת הישנותם של פצעים.

טיפול בפצע לחץבנוסף, אחות שמומחיותה בפצעים קשיי ריפוי בקיאה בשירותים, בבדיקות וביועצים הנדרשים להחשת החלמת הפצע, לבריאותו הכללית ולאיכות חייו של המטופל. אחות פצע נושאת גם בתפקיד מנהלת הטיפול (Case Management), וכגורם המקשר בין המטופל לבין אנשי המקצוע הנוספים, המעורבים בטיפול.

 

מומלץ לפנות מיד לטיפול רפואי כאשר מופיעים סימנים אופייניים לפצעי לחץ.  ייעוץ, אבחון וטיפול מערכתי מוקדם מאיצים החלמה ומונעים סיבוכים רפואיים וסכנת חיים.