המדריך לטיפול ומניעת פצעי לחץ שכתבו העמותה לחקר ALS בישראל

  • פורסם ב-14.11.2018

החולים במחלת ALS ומחלות ניוון שרירים, נתונים בסיכון גבוה להיווצרות פצע לחץ כתוצאה מישיבה או שכיבה ממושכת. החדשות הטובות הן ניתן למנוע פצעי לחץ! החשיבות העיקרית היא בהקניית ידע למטופל ולמטפליו העיקריים, לביצוע פעולות למניעת פצעי לחץ או לטיפול מיידי בפצע קיים. נקודה זו נבדקה באחד מתוך המחקרים הרבים שעסקו בהעצמת המטפל העיקרי בפצע, והוכח